Krajobraz zmienia się co chwi…

Krajobraz zmienia się co chwilę, minutę temu góry, póżniej pole krzaków, a teraz ogromna czarna pustynia.

Krajobraz zmienia się co chwilę, minutę temu góry, póżniej pole krzaków, a teraz ogromna czarna plaża.