Tak też zauważyłem że powi…

Tak też zauważyłem że powiedziałem dwie różne rzeczy.