Tu na promie pół godziny dos…

Tu na promie pół godziny dostępu do internetu kosztuje 9,50€…